Pròxim projecte

OBJECTIUS I PROJECTES

Després de completar es 7 continents (2005) i totes les maratons de les ciutats olímpiques (2016) no tinc cap projecte concret, més enllà d’anar corrent i acumulant maratons.

Per posar algun objectiu numèric a l’horitzó, evidentment que m’agradaria arribar a les 200 maratons i a les 100 diferents. Si pogués continuar al ritme actual, calculo que això podria coincidir més o menys amb el meu 75è aniversari, l’1 d’octubre del 2034. És un diumenge… Penseu el mateix que jo?